Del av KAMIC Group

Scanditron utgör affärsområde Production Technology inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige. Totalt består KAMIC Group av ett drygt 20-tal bolag som erbjuder tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet, men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas och många av kunderna är internationella industriföretag med global tillverkning. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare av telekomutrustning, kommersiella fordon, informationssystem och automationsutrustning samt även elinstallatörer och byggkonsulter.

KAMIC Group har en årlig omsättning på cirka 1,9 miljarder kronor. Vi har egna etableringar i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och totalt jobbar cirka 675 medarbetare inom koncernen.

Vill du veta mer om KAMIC Group, välkommen in på www.kamicgroup.com

 

Hitta till oss >>