Lödpaletter

Dedikerade lödpaletter

 • Produktspecifika paletter för kretskort under de olika processtegen
 • Isovolta tillverkar själva de olika kompostivmaterialen
 • Kunddata överförs automatiskt till CNC-fräsprogrammet
   
Lödpaletter

Läs mer

Bärare med självhäftande material för flexkort

 • Isovoltas eget utvecklade självhäftande material
 • Håller fast flexkort under montering/lödning
 • Kan användas upp till 2700 gånger
 • Ersätter besvärliga tejpremsor
 • Formen tas fram enligt kundspecifikation
   

Läs mer

Hitta till oss >>