Tvättvätskor

För mer informaton se vår webbshop

Decotron 250 tvättvätska för stenciler

 • Vattenbaserad rengöringsvätska
 • För spraytvätt av stenciler, raklar och feltryckta kretskort
 • Finns även som koncentrat
Decotron 250

Läs mer

Decotron 94 spraytvättvätska för omsmältningsugnar

 • Vattenbaserad ugnsrengörare i 1 liter sprayflaska
 • Aktiv skum för effektiv rengöring
 • Löser upp flussmedel och andra rester från maskindelar efter lödning i  omsmältningsugnar, t.ex. vid periodiskt underhåll
 • Lätt citrusdoft
Decotron 94

Läs mer

Decotron CP381 tvättvätska för kort

 • Vattenbaserad rengöringsvätska
 • För spraytvätt av kretskort efter omsmältning
 • Tar effektivt bort flussmedelsrester, osv
 • Finns även som koncentrat
Decotron CP381

Läs mer

Decotron 331 S tvättvätska för ultraljud

 • Vattenbaserad tvättvätska för kort efter lödning
 • För ultraljudstvättning av t.ex. nozzlar och andra maskindelar - en komponentsvätska
 • Tar bort effektivt flussrester, damm, osv
 • Lämnar ingen klibbig hinna
Decotron 331 S

Hitta till oss >>