Systemy transportu PCB

Transportery YJ Link

  • Duży wybór przenośników od 400 do 2500 mm do transportu i buforu płytek PCB pomiędzy kolejnymi etapami produkcji
  • Różne rodzaje transporterów np.: obrotnica, brama, sortownica, itp.
  • Łatwe połączenie z innymi urządzeniami w linii