Automationslösningar

Kan robotautomation hjälpa er elektronikproduktion att bli mer konkurrenskraftig? Med de senaste teknologierna är det nu möjligt att automatisera processteg som tidigare ansågs inte vara tekniskt eller ekonomiskt genomförbara.

Låt Scanditron planera och föreslå en optimal automationslösning för er specifik applikation tillsammans med Robotteknik eller EID Robotics – antingen en ensamstående robot eller en komplett automatiserad monteringslina! Automationslösningar kan vara mycket flexibla och därför finns det en lösning för att passa just era behov. Plattformsbaserade lösningar kan utrustas med olika typer av applikationer för olika processteg. Integrerade visionsystem möjliggör hantering av olika komponenttyper med hjälp av samma basteknologi. I många fall kan materialhandling, komponentmatning och andra applikationer standardiseras för vitt skilda produktvarianter.

För mer information kontakta gärna jari.jaakola@scanditron.fi