Automationslösningar

Automation av materialtillförsel

För att ladda din ytmonteringslina snabbt och effektivt med kretskort, komponenter och annat material har Scanditron tillsammans med vårt systerföretag Robotteknik Automation utvecklat en automatiseringslösning med standardrobotar från FANUC och MiR (Mobile Industrial Robot) och ROEQ-vagnar med specialutvecklade tillbehör för komponentrullar, mönsterkort etc. När du är klar med en produktionskörning tar en kompakt MiR-robot materialet till ett område där en FANUC kollaborativ robot plockar upp komponentrullar från vagnen och placerar dem i en komponenträknare som DAGE Assure röntgen.

När komponenterna har räknats placerar FANUC-coboten rullarna i ett komponenttorn, t.ex. FUJI sTower. När du startar din nästa produktionskörning flyttar FANUC-coboten materialet till vagnarna och en kompakt MiR-robot kör det till en förprogrammerad plats i ytmonteringslina utan att krocka med några tillfälliga hinder eller människor i vägen.

Se Andra robotar och Kollaborativa robotar för mer information om MiR-robotar, ROEQ MiR-robottillbehör och FANUC-cobotar.

Förutom vår standardlösning kan vi också utveckla skräddarsydda automationslösningar.

Via Scanditron endast i Sverige

Automationslösningar

Kan robotautomation hjälpa er elektronikproduktion att bli mer konkurrenskraftig? Med de senaste teknologierna är det nu möjligt att automatisera processteg som tidigare ansågs inte vara tekniskt eller ekonomiskt genomförbara.

Låt Scanditron planera och föreslå en optimal automationslösning för er specifik applikation tillsammans med Robotteknik eller EID Robotics – antingen en ensamstående robot eller en komplett automatiserad monteringslina! Automationslösningar kan vara mycket flexibla och därför finns det en lösning för att passa just era behov. Plattformsbaserade lösningar kan utrustas med olika typer av applikationer för olika processteg. Integrerade visionsystem möjliggör hantering av olika komponenttyper med hjälp av samma basteknologi. I många fall kan materialhandling, komponentmatning och andra applikationer standardiseras för vitt skilda produktvarianter.

För mer information kontakta gärna jari.jaakola@scanditron.fi