Ekra X5 professional stencil printer

  • Mycket hög prestanda
  • Snabb cykeltid 8 sek + tryck
  • Uppgraderbar för framtida behov
  • Lättanvänd mjukvara med touchscreen
  • Repeterbarhet ± 12,5 μm @ 6 Sigma
  • Upp till 610 x 510 mm kort

För mer information kontakta gärna anders.jegeros@scanditron.se