FUJI Nexim mjukvara

Fujis nya Nexim mjukvara täcker tre områden:

PlaneringProgrammering, optimering, simulering, flexibel produktionsplanering av flera linor och utrustningar samt individuella modifieringar av inställningarna

GenomförandeSätta upp rapporter, support för produktbyte, materialspårbarhet och materialtillförsel till operatören

Kontroll: Övervakning av linan (realtid), oavsett var man är (webbaserad), översikt av utnyttjandet av linan (OEE), produktionsanalys och spårbarhet

Det användarvänliga gränssnittet vägleder användaren intuitivt genom mjukvaran för snabb utbildning