Koh Young Zenith AOI

  • Helautomatiskt system med Koh Youngs patenterade 3D inspektionsteknologi
  • 3D optisk profilometri på hela kretskortet med 8-vägs projicering även i Z-axeln vilket tar bort problem med skuggor
  • Upptäcker ett brett spektrum av fel, t.ex. sneda komponenter eller komponenter på högkant
  • Modell med optimerad specifikation för olika produktionsmiljöer
  • Realtidskompensation för sneda kort
  • Möjliggör Industri 4.0 med Smart Factory

Kolla på videon för att se hur Koh Youngs inspektionsteknologi kan hjälpa er att optimera er elektronikproduktion.