Koh Young Zenith Lite AOI

  • Helautomatiskt system med Koh Youngs patenterade 3D-inspektionsteknologi
  • 4-vägs projicering vilket minimerar problem med skuggor
  • Snabb och intuitiv programmering
  • Upptäcker ett brett spektrum av fel, t.ex. sneda komponenter eller komponenter på högkant
  • Möjliggör Industri 4.0 med Smart Factory

Kolla på videon för att se hur Koh Youngs inspektionsteknologi kan hjälpa er att optimera er elektronikproduktion.