Nordson Select Coat SL-1040

Med Select Coat® SL-1040 har vi behållit den beprövade funktionen hos Select Coat SL-940 och lagt till betydande framsteg på systemnivå för att höja automatisering, kontroll, precision och förebyggande underhåll för bättre avkastning och drifttid.