Rehm VisionXP+ omsmältningsugn

  • Hög flexibilitet och produktivitet
  • Stark värmeöverföring och kylning – optimerad energianvändning – besparingar upp till 20%
  • Robust transportsystem
  • Effektiv och miljövänlig hantering av rester
  • Kvävgasutförande