sFAB-SH automatisk monteringsmaskin för udda delar

  • Modulär monteringsmaskin för stora och udda delar
  • Automatiserar traditionellt manuella processer
  • Entry level modell för montering av standardpaneler
  • sH02-SH huvud hanterar stora delar upp till 55 mm höga och 200 gr i vikt
  • sH08-SH huvud hanterar montering av små delar upp till 39.5 mm höga och 20 g i vikt med hög hastighet