Teknek SMT II inline kortrengörare

Föroreningar på mönsterkortets yta leder ofta till sämre tryckresultat. Se till att dina mönsterkort är rena genom att använda den smala inline Teknek SMT II mönsterkortsrengörare.

Branschens krav på ökad spårbarhet och integration har tagits upp, SMT II kommer med IPC Hermes som standard.
  • Effektiv rengöring av mönsterkort före tryckning eller efter lasermärkning
  • Låg statisk rengöring
  • Plockar lösa partiklar ned till 1 mikron
  • Föroreningar på mönsterkortets yta leder ofta till bristande kvalitet
  • Kan konfigureras för enkel- eller dubbelsidig rengöring

För mer information kontakta anders.svensson@scanditron.se