Koh Young vinner NPI-utmärkelser vid Apex 2019

5 mars, 2019
Koh Young wins awards

Koh Young vann 2 NPI-utmärkelser vid Apex för KPO Process Control mjukvaran och för Auto Repair funktionen i SPI.

Auto Repair Funktion i SPI

Koh Young Auto Repair hjälper tillverkare att förbättra kvaliteten och produktiviteten genom att integrera en automatisk dispenserare i sina 3D SPI-system så att pastamängden kan ökas vid punkter som visar sig ha  bristfällig pastavolym.

Koh Young Process Optimizer (KPO)

KPO inkluderar ett antal mjukvarumoduler som använder sig av komplexa algoritmer för att utveckla och implementera ”closed-loop” tryckprocessförbättringar genom Machine-to-Machine (M2M) anslutning. KPO hjälper till att automatisera justering av processparametrar utan kontinuerlig kontroll och manuella justeringar.