IPC-kvalitetsstandarder för elektronikproduktion

IPC är en USA-baserad branschorganisation som tillsammans med frivilliga representanter från industrin tar fram världens mest använda kvalitetsstandarder för elektronikproduktion. IPC-standarder är utvecklade kontinuerligt och nya revisioner av de vanligaste standarderna ges ut vanligtvis var 3:e eller 4:e år.

Alla IPC-standarder och andra IPC-publikationer kan köpas från Scanditron som är auktoriserad IPC-distributor. Alla är tillgängliga som pdf-nedladdningar och de vanligaste standarderna finns också som tryckta böcker. Se specifikationsträdet för att förstå hur standarderna hör ihop. De vanligaste IPC standarder i kronologisk ordning i produktionskedjan är:

  • IPC-2220 series for PCB Design
  • IPC-7351 Requirements SMD Land Pattern Design
  • IPC-6010 series PCB performance specifications and in particular IPC-6012 Specification for rigid PCBs
  • IPC-A-600  Acceptability of Printed Boards
  • J-STD-001 Requirements for Soldered Electronic Assemblies
  • IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies
  • IPC-A-620 Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies

För mer information och för att se den senaste revisionen se vår webbshop eller kontakta order@scanditron.se