Metcal lanserar lödrobot

9 april, 2019
Metcal soldering robot

Metcal presenterar RSS-1000-CVSI Connection Validation lödrobot.

Robotlödning blir vanligare när tillverkare letar efter sätt att minska riskerna och öka produktiviteten. Det nya CV lödrobotsystemet uppfyller dessa önskemål genom att kombinera OKIs patenterade Connection Validation teknologi och Smart Interface system.

CV minskar onödig processtid genom att signallera till systemet att det ska förflytta sig till nästa lödfog i programmet efter att en bra lödfog har bildats. Det Smarta Interface system förenklar programmeringsprocessen genom att integrera systemkontroll genom ett användarvänligt gränssnitt.

Läs mer